Het Federaal Migratiecentrum Myria, het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM), de federale Ombudsman, Unia, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, het Kinderrechtencommissariaat en de Délégué général aux droits de l’enfant, het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, betreuren de beslissing om alleenstaande mannen in de asielprocedure tijdelijk uit te sluiten van hun recht op opvang. De maatregel dreigt deze mensen verder in precaire en mensonwaardige omstandigheden te duwen, vergroot de bestaande problematiek van dak- en thuisloosheid en bemoeilijkt een degelijke asielprocedure. Bovendien is het probleem fundamenteler: in deze opvangcrisis wordt het kader van de rechtsstaat verlaten. De federale regering kiest voor een algemene maatregel die manifest in strijd is met de wet en de mensenrechten en schikt zich nadrukkelijk niet naar vonnissen en arresten.

  • Gezamenlijke verklaring van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens, Myria, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Unia, het Kinderrechtencommissariaat, Le Délégué général aux droits de l’enfant, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de federale Ombudsman Mensenrechten, ook voor alleenstaande mannelijke asielzoekers, september 2023.