Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en Federaal instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens, Bedelreglementen vanuit een mensenrechtenperspectief, Cahier rechtspraak nr.3, mei 2023.