Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Bedelverboden in 253 Belgische gemeenten respecteren de mensenrechten niet

253 Belgische steden en gemeenten hebben een bedelverbod dat in strijd is met de mensenrechten, zo stellen het FEDERAAL INSTITUUT VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (FIRM) en het STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING in een Cahier over het verbod op bedelarij in België dat de twee instellingen gezamenlijk publiceren.

Voor dit Cahier hebben het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede en het FIRM eerst een analyse gemaakt van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 19 januari 2021, Lacatus tegen Zwitserland1. In deze zaak erkende het Hof voor het eerst dat het recht om te bedelen beschermd wordt door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Deze uitspraak heeft ook een grote impact op België. Hoewel bedelen sinds 1993 geen strafbaar feit meer is in België, wordt het op vele plaatsen niet toegelaten. Verschillende steden en gemeenten namen de toevlucht tot maatregelen op basis van hun politiebevoegdheden. Door bedelarij te verbieden, kunnen steden en gemeenten dus de rechten en menselijke waardigheid van bedelaars schenden.

Het volledige persbericht lezen