Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Cahier rechtspraak nr. 2 – Het behoud van de band tussen ouder en kind bij plaatsing. Onderzoek van de rechtspraak van het EHRM betreffende artikel 8 EVRM, april 2021.