Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Armoede en ineffectiviteit van rechten
Niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten

dinsdag 16 december 2014
Plaats: Senaat (halfrond)

 

Dit colloquium werd georganiseerd ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de strijd tegen armoede. De omschrijving van armoede in termen van mensenrechten vormt het fundamentele principe van dit akkoord. Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft via dit akkoord de opdracht meegekregen om de effectiviteit van deze rechten, onder druk gezet door armoede, te evalueren en om aanbevelingen te formuleren voor het herstel van de voorwaarden voor de uitoefening ervan. Daarom was dit colloquium gewijd aan de niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten.

Waarom eisen mensen in armoede of bestaansonzekerheid de rechten niet op waarop ze beroep kunnen doen? Of waarom verkrijgen ze hun rechten niet wanneer ze ze opeisen? De niet-toegang tot en het niet-gebruik van rechten is een fenomeen dat wijder verspreid is dan wordt aangenomen en dat in het bijzonder de meest kwetsbare mensen treft. De redenen hiervoor zijn divers, onder andere het gebrek aan informatie van de potentieel rechthebbende, de complexiteit van de wetteksten, de voorwaarden om het recht te verkrijgen die als stigmatiserend worden ervaren, het feit dat rechthebbenden niet meer geloven in hun rechten wanneer deze rechten regelmatig worden genegeerd, de politieke context die soms weinig uitnodigend is voor rechthebbenden om een uitkering aan te vragen, de vrees voor de gevolgen van een poging om een recht te doen gelden. De doelstelling van het colloquium was om deze verschillende oorzaken beter te begrijpen en om oplossingspistes te identificeren. Zo zouden de ambitieuze engagementen die 15 jaar geleden door alle regeringen en parlementen van dit land samen werden genomen, opnieuw belicht worden. Gezien de hardnekkigheid van grote ongelijkheden met betrekking tot de effectiviteit van de mensenrechten, verdienen ze hernieuwde en verhoogde aandacht.

Het colloquium werd georganiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting.

 

Beschikbare documentatie

 

Verslagboek
Momenteel wordt een verslagboek, met de verschillende bijdragen tijdens het colloquium, uitgewerkt. We hebben echter nog geen zicht op de definitieve kostprijs. U kunt ons uw interesse laten weten via email.

 

Video ‘Armoede en ineffectiviteit van rechten: niet-toegang tot en niet-gebruik van rechten’
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede en Cera (www.cera.be) zullen een video uitwerken die kan dienen voor verschillende organisaties, diensten en instellingen om de problematiek te leren kennen en zelf met mogelijke oplossingspistes aan de slag te gaan. De video is gericht naar praktijkwerkers, onderwijsdocenten, … en moet een instrument worden voor uitwisseling en vorming.
U kunt ons laten weten, via email, als u graag op de hoogte wordt gehouden wanneer de video beschikbaar is.