Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting over de gratis ‘Rail Pass’ maatregel in het kader van de herwaardering van de koopkracht van de consumenten tijdens de Covid-19-periode, 23 juni 2020.