Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Persbericht – Vaccinatiestrategie COVID-19

Vaccinatie tegen COVID-19: naar een strategie die niemand achterlaat Mensen in armoede en bestaansonzekerheid hebben niet alleen grotere gezondheidsrisico’s tijdens de COVID-19 pandemie, er bestaat ook het gevaar dat zij minder goed bereikt zullen worden tijdens de vaccinatiecampagne. Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vraagt daarom extra aandacht en maatregelen […]

Nieuwsflits 2020 [3] – Thematiek: opvolging van mensenrechtenverdragen

Alles over de actualiteit van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Het thema van dit nummer is gewijd aan de “Opvolging van de internationale mensenrechtenverdragen door het Steunpunt tot bestrijding van armoede”. Het Nieuwsflits lezen

Persbericht 17/10/20 – Sociale en klimaatrechtvaardigheid : dezelfde strijd !

Groeiende ongelijkheden, klimaatcrisis, COVID-19… Het jaar 2020 bracht zoveel thema’s mee dat we nog eens duidelijk werden herinnerd aan het multidimensioneel karakter van armoede. En ook aan het belang om duurzame en structurele oplossingen aan te brengen. De laatste armoedecijfers,… Het persbericht lezen  

Advies vaccinatie COVID-19

Advies van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting over vaccinatie tegen COVID-19 tijdens de acute fase van de pandemie Het advies lezen

Persbericht – Mensenrechten: gemengd rapport voor België

Bij het Periodiek Universeel Onderzoek van vijf jaar geleden heeft België zich er bij de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties toe verbonden om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren. Er zijn inderdaad inspanningen gedaan, zoals de recente eerste stappen naar een nationaal actieplan tegen racisme of minder mensen interneren in gevangenissen […]