Vaccinatie tegen COVID-19: naar een strategie die niemand achterlaat Mensen in armoede en bestaansonzekerheid hebben niet alleen grotere gezondheidsrisico’s tijdens de COVID-19 pandemie, er bestaat ook het gevaar dat zij minder goed bereikt zullen worden tijdens de vaccinatiecampagne. Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vraagt daarom extra aandacht en maatregelen…

Read more Persbericht – Vaccinatiestrategie COVID-19

Bij het Periodiek Universeel Onderzoek van vijf jaar geleden heeft België zich er bij de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties toe verbonden om de mensenrechtensituatie in ons land te verbeteren. Er zijn inderdaad inspanningen gedaan, zoals de recente eerste stappen naar een nationaal actieplan tegen racisme of minder mensen interneren in gevangenissen…

Read more Persbericht – Mensenrechten: gemengd rapport voor België