Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Vaccinatie tegen COVID-19: naar een strategie die niemand achterlaat

Mensen in armoede en bestaansonzekerheid hebben niet alleen grotere gezondheidsrisico’s tijdens de COVID-19 pandemie, er bestaat ook het gevaar dat zij minder goed bereikt zullen worden tijdens de vaccinatiecampagne. Het interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting vraagt daarom extra aandacht en maatregelen in de vaccinatiestrategie voor het bereiken van groepen in een precaire situatie, enerzijds door begeleiding en toeleiding naar de vaccinatiecentra en anderzijds een outreachende benadering voor wie daarmee onvoldoende bereikt wordt.

Lees het volledige persbericht