Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Overzichtsnota van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid
en persberichten op:
https://www.armoedebestrijding.be/themas/covid-19/

Informatie- en communicatiemateriaal in het kader van de COVID-19-vaccinatiecampagne New


Interfederaal overzicht van COVID-19-maatregelen, ter ondersteuning in situaties van armoede en bestaansonzekerheid


Input in de consultatiegroep van de federale taskforce Kwetsbare groepen


Input van het stakeholdersoverleg georganiseerd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede i.f.v. de Vlaamse Taskforce Kwetsbare gezinnen

De politieke feedback op de input van het stakeholdersoverleg is opgenomen in de mededeling van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding aan de Vlaamse regering met een overzicht van maatregelen voor kwetsbare gezinnen in het kader van COVID-19-maatregelen (VR 2020 0307 MED.0223/1BIS).


Andere aanbevelingen en adviezen


Persberichten


Thematische artikels