Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Gemeenschappelijk persbericht van Myria, Unia, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM) – ‘Oorlog in Oekraïne: samen naar een daadwerkelijke bescherming voor mensen op de vlucht’, 7 maart 2022.