Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Stand van zaken van het Belgische arbeidsrecht: België kent goede sociale bescherming, maar niet voor iedereen

Op deze dag voor waardig werk lanceert het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) een nieuw rapport over het Belgische arbeidsrecht, dat mee ondertekend werd door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Myria en de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG). Martien Schotsmans, directeur van het FIRM: “België heeft een sterke arbeidswetgeving, maar we stellen vast dat bepaalde categorieën van werknemers niet even goed beschermd zijn.” Het rapport bevat 57 aanbevelingen voor een betere sociale bescherming.

Lees het gezamenlijk persbericht

Lees het gezamenlijk advies