Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting heeft deze nota opgemaakt op vraag van zijn Beheerscomité en op suggestie van de federale minister voor Armoedebestrijding, mevrouw Karine Lalieux. Bedoeling is om een interfederaal zicht te geven op de impact van COVID-19 in situaties van armoede en bestaansonzekerheid, indicaties te geven voor
indicatoren voor de opvolging van deze impact, en tevens een aantal aanbevelingen in functie van het herstel- en armoedebestrijdingsbeleid.

Lees de nota