De actio popularis is een vordering waarbij de eiser uitsluitend optreedt ter verdediging van het algemeen belang, zonder daarbij persoonlijk betrokken te zijn.
(bron: LEMMENS, P., “Het optreden van verenigingen in rechte ter verdediging van collectieve
belangen”, R. W., 1983-84, (2001), 2018.)