Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De actio popularis is een vordering waarbij de eiser uitsluitend optreedt ter verdediging van het algemeen belang, zonder daarbij persoonlijk betrokken te zijn.
(bron: LEMMENS, P., “Het optreden van verenigingen in rechte ter verdediging van collectieve
belangen”, R. W., 1983-84, (2001), 2018.)