Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Appreciatiemarge = de beoordelingsruimte die de nationale autoriteiten krijgen door het bij het naleven van de verplichtingen onder het EVRM.