De rechter die in eerste aanleg of hoger beroep oordeelt.