Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 De rechter die in eerste aanleg of hoger beroep oordeelt.