Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Concurring opinion = De rechter gaat akkoord met de uitkomst van het arrest, maar niet met de motivering.
Bron : http://www.justice-en-ligne.be/article382.html