Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De afwijkende mening van een rechter die niet akkoord gaat met de beslissing van de meerderheid en bijgevolg de uitspraak van het arrest.

Bron: http://www.justice-en-ligne.be/article382.html