Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een dwingende bepaling is een bepaling waaraan iedereen gehouden is. Men kan er niet van afwijken, zelfs indien er verschillende afspraken zijn gemaakt tussen partijen. Een dwingende bepaling is het omgekeerde van een suppletieve bepaling, waarvan partijen wel bij overeenkomst kunnen afwijken.