Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De emolumenten van de schuldbemiddelaar bestaan uit forfaitaire vergoedingen voor bepaalde handelingen die bij Koninklijk Besluit zijn vastgelegd.
KB 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 31 december 1998