Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De exceptie van niet-uitvoering is het recht om, in een overeenkomst, de uitvoering van zijn verplichting op te schorten zolang de andere partij haar verplichting niet is nagekomen.