Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Bijdrage aan het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand:   “Dit is een bedrag dat sinds 2017 betaald moet worden door partijen die ongelijk krijgen voor een burgerlijke of strafrechter. Hiermee wordt een speciaal Begrotingsfonds gespijsd. Met de opbrengsten van dat fonds wordt het stelsel van juridische tweedelijnsbijstand aanvullend gefinancierd. Op die manier kan aan de advocaten die in dat stelsel prestaties leveren een billijke vergoeding worden gegarandeerd.”

Bron: Rechtbanken-tribunaux.be