Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een forfaitair schadebeding is een bepaling van de overeenkomst die in een sanctie voorziet voor de schuldeiser die zijn verplichtingen niet of laattijdig nakomt. In de meeste gevallen gaat het om een geldsom waarvan het bedrag forfaitair is.