Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De forfaitaire kinderbijslag is een bedrag dat gezinnen, waarvan het kind geplaatst is bij een particulier, in staat moet stellen om zorg te blijven dragen voor het kind. Zo moet het op termijn de re-integratie van het kind in de familiale kring vergemakkelijken. Die forfaitaire bijslag is verschuldigd aan de bijslagtrekkende zolang die regelmatig contact onderhoudt met het kind of belangstelling toont voor het kind.