Het GPMI wordt vastgelegd in een contract tussen de rechthebbende en het OCMW. Het is een instrument om de betrokken persoon actief te begeleiden naar onafhankelijkheid, autonomie, sociale integratie en indien mogelijk naar een professionele integratie. Sancties zijn mogelijk als het GPMI niet wordt nageleefd.