Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan u en uw schuldeisers.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar uw inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij uw schulden terug en verstrekt hij u leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal vijf jaar.

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/collectieve-schuldenregeling