Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Homologatie is goedkeuring van een overeenkomst door de rechter. Het houdt in dat de rechter akte neemt van het akkoord, waardoor dit authentiek en direct uitvoerbaar wordt. Zodra de partijen een schriftelijk akkoord hebben opgesteld kunnen ze dit akkoord laten ‘homologeren’.