Sociale uitkering die onder bepaalde voorwaarden wordt verleend aan een werkloze na het afwerken van zijn studies. (Bron: www.rva.be)