Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Via de juridische eerstelijnsbijstand kan men tijdens een kort gesprek gratis praktische inlichtingen, juridische informatie en een eerste juridisch advies verkrijgen. Indien nodig kan u worden verwezen naar een gespecialiseerde organisatie.

 

Er zijn zitdagen in de gerechtsgebouwen, de vredegerechten, de justitiehuizen, sommige gemeentelijke administraties, de meeste OCMW’s of in verschillende vzw’s die over een juridische dienst beschikken.

 

Bron: FOD Justitie