Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Via de juridische tweedelijnsbijstand (voorheen pro deo) kan men een beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die, afhankelijk van uw inkomen, geheel of gedeeltelijk gratis zal zijn.

Bron: FOD Justitie