Via de juridische tweedelijnsbijstand (voorheen pro deo) kan men een beroep doen op de tussenkomst van een advocaat die, afhankelijk van uw inkomen, geheel of gedeeltelijk gratis zal zijn.

Bron: FOD Justitie