Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Na een inhoudelijk onderzoek van de vordering blijkt dat er geen feitelijke of juridische basis voor is.