Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De vordering is niet toelaatbaar en wordt bijgevolg niet inhoudelijk onderzocht.