Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Is een bijzondere procedure waarbij dringende zaken worden behandeld voor een speciale kamer binnen de rechtbank van 1ste aanleg. De voorzitter zal eerst oordelen of er inderdaad sprake is van hoogdringendheid om dan eventueel een aantal maatregelen (zoals de aanstelling van deskundigen, het beschermen van bepaalde goederen,…) te bevelen om aan het hoogdringend karakter van de zaak tegemoet te komen.
Bron: https://www.lar.be/nl/Woordenlijst