Kosten zijn een term voor alle gerechtskosten: mogelijke kosten verbonden aan een dagvaarding, rolrechten, rechtsplegingsvergoeding alsook uitvoeringskosten.