Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Kredietovereenkomst die betrekking heeft op een som geld of een ander betaalmiddel (en niet op een goed of dienst zoals bij de verkoop op afbetaling). Het kredietbedrag wordt terugbetaald door middel van periodieke stortingen die meestal vastliggen. (Bron: http://www.consumercredit.be/nl/article-1,-11%C2%B0lening-op-afbetaling.html )