Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een milieustakingsvordering laat toe de staking te bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen op te leggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu. Voor elk debat over de grond van de zaak moet een verzoeningspoging plaatshebben.

 

De vordering kan ingesteld worden door de procureur des Konings, een administratieve overheid of een rechtspersoon die de bescherming van het leefmilieu tot doel heeft.