Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Dit is een afbetalingsplan waarmee u op termijn uw schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan uw hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar uw schuldeisers en verstrekt hij u leefgeld. Met dat leefgeld kunt u voorzien in uw dagelijkse behoeften (eten, huur, …).

Wanneer u moeite hebt om uw leefgeld te beheren, kunt u een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/collectieve-schuldenregeling