Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Verzet tegen een vonnis van een rechtbank wordt ‘niet ontvankelijk’ verklaard:
– indien het niet overeenkomstig de wettelijke vormen en termijnen is betekend, behoudens in geval van overmacht;
– indien het bestreden vonnis niet bij verstek is gewezen;
– indien de eiser in verzet vooraf een ontvankelijk hoger beroep heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing.

Verzet tegen een vonnis van een rechtbank wordt ‘ongedaan’ verklaard:
– indien de eiser in verzet het verstek bij de eerste behandeling van zijn zaak niet rechtvaardigt door een geval van overmacht of door een wettige reden.
– Indien de eiser in verzet opnieuw verstek geeft.