De openbare orde is het geheel van de regels waarvan niet mag worden afgeweken en die van algemeen belang zijn.