Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Overeenkomst waarbij een schuldeiser (cedent geheten)  zijn recht ten opzichte van zijn schuldenaar afstaat aan een derde (cessionaris geheten), die aldus de plaats van de schuldeiser inneemt. (Bron: H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Brussel, Bruylant, 1972, p. 378-379, nrs. 372-373)