De rechtstreekse werking van een wettelijke bepaling maakt het voor iedereen mogelijk om rechtstreeks de eerbiediging van de rechten van deze bepaling in te roepen.