Rechtsbeginsel volgens hetwelke het voor de bevoegde wetgever verboden is om een wettelijk bepaald beschermingsniveau aanzienlijk te doen dalen zonder dat redenen van algemeen belang dit zouden verantwoorden. (Bron: R.v.St. 23 september 2011, nr. 215.309)