Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Rechtsbeginsel volgens hetwelke het voor de bevoegde wetgever verboden is om een wettelijk bepaald beschermingsniveau aanzienlijk te doen dalen zonder dat redenen van algemeen belang dit zouden verantwoorden. (Bron: R.v.St. 23 september 2011, nr. 215.309)