Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Subjectieve rechten zijn de rechten eigen aan een persoon (zowel natuurlijke als rechtspersoon), die ze in rechte mogen inroepen.