Subjectieve rechten zijn de rechten eigen aan een persoon (zowel natuurlijke als rechtspersoon), die ze in rechte mogen inroepen.