Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

In rechte is een document tegenwerpelijk aan derden wanneer iedereen het moet eerbiedigen, zelfs personen die het niet ondertekend hebben. (Bron: http://www.droitsquotidiens.be/fr/lexique/opposable-aux-tiers)