Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een dagelijks bedrag dat ongeveer overeenstemt met het equivalent leefloon en dat aan minderjarigen in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg door het Vlaamse Fonds Jongerenwelzijn wordt uitgekeerd. (Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/contact/adressengids/diensten-van-de-vlaamse-overheid/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/jongerenwelzijn/fonds-jongerenwelzijn )