Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Verbreekt alle verwantschapsbanden met het oorspronkelijke gezin.

Bron: http://www.adoptievlaanderen.be/adoptievlaanderen-vzw_gewone-en-volle-adoptie.asp