De vordering tot staking is een procedure ten gronde die erop gericht is het bestaan van een met de wetgeving of reglementering strijdige daad vast te stellen en deze te doen staken.