Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Een wettelijke onderhoudsplichtige is een persoon die een onderhoudsplicht heeft ten aanzien van een andere persoon. Het gaat onder andere over personen die een ouderschapsband in rechte lijn hebben (ouders, kinderen, grootouders, enz.), echtgenoten, en in sommige gevallen ex-echtgenoten. (bron: Droits Quotidiens)