Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

http://www.armoedebestrijding.be/publications/memorandum2019_nl.pdf