Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Feiten

Een vrouw stelt dat ze haar enige inkomsten haalt uit bedelen op straat en in de metrogangen. Wanneer ze de fiscus op de hoogte brengt van deze inkomsten, betoogt de belastingadministratie dat het gaat over inkomsten afkomstig uit een zelfstandige activiteit.

Bij haar mutualiteit heeft ze het statuut van ‘ingeschrevene in het Rijksregister’, een categorie die geen bijdrage dient te betalen voor de verplichte ziekteverzekering. Nadat de vrouw een tussenkomst van de ziekteverzekering ontvangt ten bedrage van 1387,44 euro, ontdekt de mutualiteit dat zij inkomsten ontvangt uit zelfstandige activiteit. Vervolgens verliest de vrouw haar statuut van ‘ingeschrevene in het Rijksregister’ en eist de mutualiteit een terugbetaling van de tussenkomst die zij deed in het kader van de ziekteverzekering.

Beslissing

De rechtbank beslist dat het statuut ‘ingeschrevene in het Rijksregister’ is geoorloofd en dat de vrouw in kwestie dus recht heeft op een tussenkomst van de ziekteverzekering op basis van dit statuut.

Motivering

De rechtbank meent dat de vrouw, terwijl ze aan het bedelen was, nooit een professioneel doel nastreefde en bijgevolg ook geen professionele activiteit uitoefende. Bovendien is het volgens de rechtbank duidelijk dat de vrouw nooit de bedoeling had om inkomsten uit zo’n activiteit aan te geven, en dat ze niet wist dat ze door de kwalificatie van de belastingadministratie zou worden beschouwd als een zelfstandige, onderworpen aan het sociaal statuut van een zelfstandige.

De rechtbank meent dan ook dat de belastingadministratie haar inkomsten uit bedelarij foutief heeft gekwalificeerd als inkomsten uit zelfstandige activiteiten.

Betekenis in ruimere context

Het vonnis toont aan dat bedelarij geen professionele activiteit is. Iemand die bedelt wordt dus niet gekwalificeerd als zelfstandige; inkomsten uit bedelarij worden niet gekwalificeerd als inkomsten uit zelfstandige activiteit.

 

Integrale tekst van de beslissing

 

Trefwoorden
Bedelarij; Inkomsten uit bedelarij; Ziekteverzekering