Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

De POD Maatschappelijke Integratie heeft een analyse gepubliceerd van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op maatschappelijke dienstverlening.

Dringende medische hulp
Installatiepremie
Leefloon
Referentieadres

Cahier rechtspraak nr.1
Het referentieadres bij een OCMW. Onderzoek van de rechtspraak van arbeidshoven en -rechtbanken in de periode 2016-2017  + Bijlage

Menselijke waardigheid